Na jednom Saboru Mudraca u Starom Egiptu, tekao je razgovor :
I Mudrac : Nama se približava velika užarena lopta (Kometa), koja će uništiti Carstvo Faraona. Neophodno je sačuvati najveću vrednost koju imamo, a to je „znanje“ i predati ga sledećim pokolenjima.
II Mudrac : Dajte da napišemo zbornik najvećih mudrosti i saznanja, da ga umnožimo u stotinak primera i pošaljemo širom zemlje, po najvrednijim i najpouzdanijim emisarima. Kada naše Carstvo bude razoreno, ostaće Zbornici, koji budu dospeli u najudaljenia i najzabačenija mesta zemlje, koja budu pošteđena od katastrofe.
III Mudrac : Ne možemo takvu vrednost, kao što je „Tajna Mudrosti i Znanja“ poveriti emisarima, ma koliko oni bili pouzdani. Moj predlog je, da Znanje i Mudrost pretvorimo u „Porok“. Na taj način će sigurno opstati, pošto će jedino Porok trajati, sve dok je Zemlje i Sveta.
Po legendi, tako i učiniše.
Kao nosioce Poroka, stvoriše Hazardne igre sa kartama.
U njih ugradiše Znanje i Mudrost i zaista, karte su preživele do današnjih dana, a još uvek se odgonetaju i dešifruju poruke i simboli na njima.
U istoriji kartanja je rečeno,da su se karte pojavile u najrazličitijim oblicima i sa različitim oznakama i brojem u kompletu, još u XII i XIII Veku, u Kini, Indiji i Japanu.
Ipak, do nas su nekim čudom dospele upravo karte iz Starog Egipta, koje su se pojavile, a zatim i nestale, nekoliko desetina vekova pre toga.
Damašnji savremeni oblik, upravo je nastao od pomenutih Egipatskih Tarot-karata .
Samo ime „Tarot“, nastalo je od Egipatske reči TA-RON, što u prevodu znači „Put Kraljeva“.
Špil se sastoji od 78 karata.
U XIV Veku, širi se po celoj Evropi i Aziji, pod nazivom „Ciganjski Taro“.
U novije vreme, istovetne karte su pronađene u arheološkim iskopinama grobnice Egipatskog Faraona Ramzesa II, gde su bile oslikane na zlatnim pločicama.
Na zidovima prostorija, za koje se pretpostavlja da su služile za kartanje, pronađeni su natpisi : „Uči i relaksiraj se!“
Sasvim je izvesno, da su karte u to vreme korišćene za igru, što nije slučaj sa mnogo mlađim primerima iz Kine, Indije i Japana.
Ipak, zvanično ih upravo ove zemlje smatraju svojim izumom.
Na čudnovat način, Egipatske karte se praktično niotkuda pojavljuju u XIV Veku i od tada se u kontinuitetu koriste do današnjih dana.
Simbol, sa kojim se predstavljaju Egipatske karte je : kvadrat, trougao i tačka.
Još uvek, on u potpunosti nije dešifrovan,
Gatanje  sa  kartama 10pbl7m
Od ukupno 78 karata, njih 56 su karte „Mlađeg Arkana“ (Male Tajne), a 22 su karte „Starijeg Arkana“ (Velika Tajna).
TROUGAO I TAČKA : „Trougao“ simbolizuje 21 kartu Starijeg Arkana (3×7) „Taroke“, a tačka,XXII-u Tarok-kartu, koja na sebi nema brojčane oznake.
Prvih sedam karata, na kojima se nalaze rimski brojevi od I, do VII i koji su na jednoj strani trougla se odnose na „Intelekt“.
Drugih sedam karata, ili druga stranica trougla se odnosi na ljudske osobine, a te karte su označene sa brojevima, od VIII, do XIV.
Na trećoj strani trougla su karte sa oznakama, od XV, do XXI i one simbolizuju događaje u životu.
Tačku simbolično predstavlja XXII-a karta, koja nema brojnu oznaku, a predstavlja „Čoveka“.
KVADRAT : Kvadrat predstavlja 56 karata „Mlađeg Arkana“, po 14 karata u svakoj, od 4 različite boje.
Među 14 karata, nalaze se „proste“ karte, označene brojevima, od 1, do 10 i četiri oslikane „Figure“: Kralj, Dama (Kraljica), Konjanik (Vitez) i Dečko (Žandar).
„Kralj“ simboliuje oca, „Dama“ majku, „Dečko“ dete,a „Konjanik“ posrednika.
Brojne karte takođe simbolizuju određene pojmove, ali oni zavise od sistema gatanja.
Znakovi imaju sledeće značenje :
-„Palice“ (Baštuni, Trefovi), simbolizuju iznenađenje.
-„Kupe“ (Pehari, Herčevi), simbolizuju ljubav.
-„Mačevi“ (Špadi, Pikovi), simbolizuju borbu.
-„Dinari“ (Karo), simbolizuju novac.