Tarot-karte su sve od XIV-og veka, rasprostranjene po čitavom Svetu.
Bile su u upotrebi na svim dvorovima Evrope, pa se stoga slike i simboli na njima razlikuju od mesta, do mesta i od godine, do godine.
Danas postoje nekoliko stotina vidova Tarot-karata, koje se još uvek proizvode, a međusobno se razlikuju po crtežima i oslikanim motivima na njima.
Ipak, postoje 4 osnovna oblika Tarot-špilova, a ostale se vode kao njihove podvrste.
1) Marseljski Taro. To su karte, koje čuvaju tradiciju prvih poznatih savremenih Tarot-karata iz XIV-og Veka.
Postoje i nekoliko originalnih špilova iz tog vremena, koji su danas muzejski eksponati. Oslikane su samo 22 karte „Starijeg Arkana“.
Karte „Mlađeg Arkana“ imaju na sebi samo brojčanu, ili slovnu oznaku(figure) i znak.
Naziv karata „Starijeg Arkana“ je zadržan takođe još iz XIV-og Veka.
Gatanje sa kartama 302nded
2) Egipatski Taro. (Ciganjski Taro) Francuski prorok Etejli (XIV Vek) je prvi napravio detaljnu studiju o sistemu proricanja sudbine Tarot-kartama.
Karte, koje je koristio on, jako se razlikuju od izvornih Tarot-karata, ali su postale popularne u celom Svetu.
Za razliku od Marseljskih-Taro karata, ovde su oslikane i Figure na kartama „Mlađeg Arkana“.
Gatanje sa kartama Sowj0y
3) Opšti Taro. Artur Edvard Vejt je u Engleskoj 1910-e godine, izdao knjigu „Ključ Tarota“, koja je postala osnova, za savremene sisteme proricanja sudbine.
Pri tome, on interpretira svoj oblik karata, gde su po prvi put oslikane sve karte.
„Proste“ karte Mlađeg Arkana su oslikane tako, da simbolizuju značenje karte, naravno, u okviru njegovog Sistema Gatanja.
Danas su ove karte u Svetu najrasprostranjenije, kao uostalom i sam „Sistem Gatanja Vejta“.
Gatanje sa kartama 2dbjio8
4) Igraći Taro. Igraće Tarot-karte se prvenstveno koriste za igru.
One se još nazivaju i „Venecijanske Tarot-karte“. Karte „Starijeg Arkana“ se prosto nazivaju „Taroci“.
Karakteristični Taroci imaju i svoja zasebna imena.
Tarok bez brojčane oznake se naziva „Skiz“, Tarok XXI se naziva „Mond“, Tarok I je „Pagat“, Tarok II „Uhu“, Tarok III „Pelikan“.
Znaci na kartama „Mlađeg Arkana“ su kao na „Talijankama“, tačnije, Talijanski-špilovi su zadržali boje od Tarot-karata.
Postoje „Francuski Taro“ i Austrijske Tarot-karte, gde se znaci na kartama „Mlađeg Arkana“ transformišu u tref, pik, karo i herc.
Austrijske su skraćene i ograničene na 54 karte, dok su Francuske kompletne i ima ih 78.
Iako danas postoje na hiljade različitih igara sa klasičnim kartama, u zemljama Mediterana i Alpa, igre sa Tarok-kartama su jako popularne.
Pri tome, u tu svrhu se mnogo više koriste Austrijske Tarok-karte, ali postoje i neke jako popularne igre sa Venecijanskim Tarot-špilom.
Između naziva TAROT i TAROK ne postoji bitnija razlika, ali se termin „Tarot“ više koristi u slučaju proricanja sudbine, a „Tarok“ u igrama.
Takođe, Tarot je više primeren francuskom govornom području.
I Tarot Karte za Gatanje se razlikuju od Igraćih u tome, što su brojne i slovne oznake ranga ispisne samo na jednoj strani, koja se naziva „vrh karte“.
Tako i ovde, svaka od njih može biti u „pravom“, ili „obrnutom“ položaju.
Gatanje sa kartama 6jn8ti
Karte za Gatanje — „Pravi“ položaj — „Obrnut položaj“
Postoje i jako karakteristične Ruske karte za Gatanje.
Gatanje sa kartama 286sg35
Poznate su karte za gatanje, koje na sebi sadrže i samo tumačenje pojmova, ali se one ipak koriste među amaterima.
Gatanje sa kartama 2lucumq
Gatanje sa kartama 1z5p3px
Venecijanski špil ima još jednu veoma važnu karakteristiku.
Naime, karte za proricanje sudbine se tretiraju kao jedna vrsta relikvije i prenose se, sa kolena na koleno.
Zbog toga postoje špilovi ove vrste, koji su stari 100-ak godina, a još uvek se aktivno koriste.
Upravo zbog toga, ovi kompleti su jako skupi, a redovno se izrađuju u ograničenom tiražu.
Njihovi autori su najčešće istinski umetnici, koji se trude da svoj duh unesu u same crteže, pa je funkcionalnost špila u drugom planu.
Širom Sveta postoje mnogobrojni kolekcionari, a cene vrtoglavo rastu sa bogatsvom ilustracije, godinom proizvodnje, kao i veličinom tiraža.
Skoro na svakom špilu, postoji pečat sa datumom proizvodnje i početnim tiražem, posle čega se više ne doštampavaju.
Gatanje sa kartama 14e7uyc