Sotona iliti đavo jedna je od najpopularnijih figura u modernoj religiji i pop kulturi. Međutim, u religioznim tekstovima informacije o njemu su šture i zbunjujuće. Kao rezultat toga javlja se veliki broj misterija o đavolu koje neće biti rešene uskoro.

Zmija koja nagovara Evu da pojede jabuku često je doživljavana kao Sotona. Međutim, u Bibliji to nije nigde eksplicitno navedeno. Ljudi to pretpostavljaju jer zmija igra sličnu ulogu kao i đavo. Zapravo, originalna priča o postanju kao da odbacuje tu ideju, odnoseći se prema zmiji kao „najpametnijoj od svih zveri u polju“. Biblijski naučnici se spore oko toga da li je ideja Sotone uopšte bila razvijena kad je Prva knjiga Mojsijeva napisana. Ali ako zmija nije Sotona, šta je onda? Samo zmija koja govori? Ako je tako, onda je ona jedina tako inteligentna životinja u Bibliji. U svakom slučaju, u Knjizi postanja izričito je naglašeno da je zmija kažnjena tako što mora da puzi na stomaku. To bi značilo da u serijama poput „Lucifera“ koje predstavljaju đavola kao nekog ko iskušava Evu, on treba stalno da puzi.

Po proroku Samuilu (knjiga druga, poglavlje 24), Bog je ljut na Izrael i zahteva od kralja Davida da sprovede popis. David ubrzo shvata da je popis bio greh, a Bog kažnjava zemlju kugom. Međutim, kasnije u hronikama (knjiga prva, poglavlje 21), po istoj ovoj priči Sotona ohrabruje Davida da sprovede popis. Ova dva pasusa iz knjiga Svetog pisma protivreče jedan drugom. Ko je naveo Davida da sprovede grešni popis – Bog ili Sotona? Po jednom tumačenju Sotona može da deluje u skladu sa božjom dozvolom. Stoga, u situaciji u kojoj Sotona predlaže sprovođenje popisa, on to radi u saglasnosti sa božjom voljom. Ostali ovaj raskorak koriste kao dokaz da je na Jevreje uticao zoroastrizam tokom boravka u Vavilonu. Zoroastrianci zagovaraju duaizam, borbu između dobra i zla, a autori Hronika su prihvatili ovo verovanje i odgovornost za popis svalili na Sotonu.

„Sotona“ je hebrejska reč i znači „protivnik“ ili „tužilac.“ Nikada se nije koristila kao ime u Starom zavetu, a često se odnosila na ljude. Na primer, smatra se da je sirijski kralj Rezon bio Sotonin izaslanik i protivnik izraelskog kralja Solomona. Postoji i anđeosko biće pod imenom Sotona, kao neka vrsta tužioca. Na primer, bog dozvoljava Sotoni da kazni Jova kako bi video da li će mu ostati veran nakon što sve izgubi. Reč „đavo“ (diabolos) takođe znači „tužilac“ i samo je grčki prevod Sotone. Po pravilu, obično govorimo o „đavolu“, ali u jednom trenutku počeli smo i Sotonu da doživlajvamo kao njegovo ime. A pitanje da li đavo uopšte ima ime? Nije Lucifer („jutarnja zvezda“ u prevodu) koji se u Bibliji pominje jednom u priči o vavilonskom kralju. Ni Belial ni Belzebub nisu korišćeni kao njegova imena na početku. Ako đavo i ima ime, nemamo pojma kako ono glasi.

Naravno, svi znaju da Sotona vlada paklom, gde uživa u mučenju zlih duša. Osim što to nije slučaj u bilo kojoj od avramovskih religija. To svakako nigde ne može da se nađe u Bibliji, gde se Sotona pominje samo u smislu da će završiti tamo posle strašnog suda. Otkud onda ideja da Sotona upravlja paklom? To je prava misterija. Najpopularnija teorija je da je pomešan sa grčko-rimskim bogovima iz podzemlja Hada tj. Plutona. Druga teorija ukazuje na zoroastrizam, po kojem zla Angra Mainu muči pokvarenjake u zagrobnom životu. Iako nije jasno kako se priča o đavolu kao vladaru pakla pojavila i dan-danas je veoma popularna.

Anđeoski lik poznatiji kao Sotona dvaput se pojavljuje u Starom zavetu. Prvi put tokom razgovora sa Bogom u kojem ovaj pominje Jova kao svog najvernijeg slugu. Sotona mu protivreči tvrdeći da Jov ima super život i da bi prokleo Boga kad bi se stvari odvijale loše po njega. Bog se ne slaže i dozvoljava Sotoni da proganja Jova kako bi testirao njegovu vernost. Drugi put Sotona se pominje u Zahariji, jednoj od biblijskih knjiga, u trenutku kad je sveštenik Jehova pred strašnim sudom. Sotona optužuje Jehovu, a anđeo ga brani. U oba slučaja Sotona deluje kao božji tužilac. Međutim, u Novom zavetu, Sotona se eksplicitno pominje kao „princ demona“ i nedvosmisleno je zao. Šta to znači? Da li se odnos prema Sotoni promenio od Starog do Novog zaveta? I da li je Sotona samo ime za funkciju?

U pop kulturi đavo je predstavljen kao neko sa neverovatnim moćima, međutim, da li Sotona iz Biblije zaista ima moć na Zemlji? To je vrlo dvosmisleno. U Starom zavetu, on je u stanju da momentalno uništi Jova, ali samo ako mu Bog to dozvoli. U Novom zavetu, on iskušava Isusa da koristi sopstvene moći. Na primer, kad je gladan, đavo mu kaže da pretvori stene u hranu, ali se ne nudi da sam to uradi. Sa druge strane, u Jevanđelju po Mateju i Luki pominje se kako je Isus isterao demone koji su zaposeli dvojicu ljudi, što implicira da demoni i sotona mogu da zaposednu ljude na neki način. U svakom slučaju stav nekoliko religijskih hrišćanskih grupa je da Sotona ima moć samo da iskušava ljude.

Danas je najzastupljenija slika „klasičnog“ đavola, sa kozjim rogovima i vilama. Skoro sve verzije iz crtanih filmova su u crvenom ili im je čak i koža crvena. Ništa od ovih detalja ne pominje se u Bibliji, a prvi put su počeli da se pojavljuju već u kasnom srednjem veku. Odakle ih onda? Kao i za većinu stvari sa ovog spiska, objašnjenje ne postoji. Kozji izgled možda je nastao kao posledica uticaja Pana, grčkog boga šuma, lovaca i pastira, koji je sejao strah i paniku. Vile su možda došle od trozupca Posejdona. A boja? Ona je možda preuzeta od boje kože velikog crvenog zmaja iz Knjige otkrovenja. Doduše ove teorije zvuče bolje od pretpostavki.

U islamu šejtan tj. sotona je poznatiji kao Iblis. U Kuranu Alah pravi Adama od gline i zapoveda anđelima da mu se klanjaju. Međutim, Iblis to odbija govoreći da je bolji od njega i da je stvoren iz vatre, za razliku od Adama koji je nastao iz blata. Alah je besan, ali odlučuje da odloži kaznu, ako se Iblis pokaje i popravi tako što će navoditi ljude na greh. Teoretičari su podeljeni oko toga šta je Iblis. U islamu postoje tri kategorije bića: anđeli, ljudi i duhovi poznati kao jini, koji su stvoreni iz vatre i kojima je data slobodna volja. Sa druge strane, Kuran kaže da ja Alah naložio anđelima da se poklone Isusu, pa i Iblisu, što može da se protumači da je i on anđeo. A opet, Iblis pokazuje slobodnu volju i kaže da je nastao iz vatre, što sugeriše da je on jin.

Postoji interesantna tvrdnja sufista u islamu koja kaže da je Iblis postupio dobro što nije poslušao Alaha i odbio da se pokloni Adamu. U tom smislu anđeli su pogrešili što su se prostrli pred nekim ko nije Alah. Iblis je to odbio u skladu sa iskonskom potičinjenošću bogu.

U Novom zavetu na nekoliko mesta se pominje lažni mesija, zvani antihrist. I Prva poslanica Solunjanima i Knjiga otkrovenja povezuju ovaj lik sa Sotonom, ali jasno naglašavaju da su to dve različite kategorije. Pa kakva je onda veza između Sotone i antihrista? U srednjem veku pojavila se teorija kako je antihrist suprotnost Hrista u svakom pogledu. Kako je Hrist sin božji bezgrešno začet, tako je antihrist sin Sotone i žene bez morala. Izgleda da je ova teorija nastala na osnovu bukvalnog tumačenja reči „antihrist“, a zahvaljujući filmovima je postala popularna. Međutim, ideju antihrista kao Sotoninog sina zvanično hrišćanstvo je odbacilo. Nije jasno da li su ova dva lika povezana i na koji način, iako se u Poslanici Solunjanima kaže da je dolazak antihrista očigledan posledica „rada Sotone“. (IZVOR: LISTVERSE.COM)