Zbog čega Džini dodirom uznemiruju ljude?

Ukratko, može se reći da džini ulaze u ljude iz sledećih razloga:
1. Zaljubljenost džina muškarca u ženu ili zaljubljenost džinice u muškarca.
2. Nasilje čoveka prema džinu posipanjem vrele vode ili padom na njega sa visine.
3. Nasilje džina prema čoveku ulaskom bez povoda. To se može uraditi samo u 4 slučaja:
– velike srdžbe
– jakog straha
– ogrezlost u strastima
– velikog nemara

Na koji način ulaze u ljudsko telo i gde se smeste nakon ulaska?

Džini su duhovi a ljudsko telo ima otvore i pore tako da džini mogu ući u čoveka kuda žele. Dokaz da su džini duhovi je ajet: Džine je od plamena vatre stvorio. (Er-Rahman 15)


Nakon ulaska zaputi se u mozak i putem njega kontroliše celo telo jer su centri za celo telo u mozgu oboljelih od džinske padavice. Mnogi džini obaveste učače rukje da se smeste u mozak. Jedan je čak rekao: Ja mogu uticati na svka deo tela ovog čoveka. Jednom prilikom jedan učač je rekao džinu da drži podlakticu i on je ispravio. Tri snažna momka pokušali su je saviti ali nisu mogli. Rekao je da pusti i vratila se u normalno stanje.