MAGIJA predstavlja skup određenih radnji sa određenim rekvizitima koju rade smrtna ljudska bića kako bi postigla podršku natprirodnih sila i ostvarila neki svoj cilj. Sama reč magija je grčkog porekla i u bukvalnom prevodu znači čarolija ili čarobnjaštvo.

Magija nije plod sujeverja i ona zaista ima moć da promeni tok Vašeg života bilo u pozitivnom ili u negativnom smeru. Bez obzira što je danas moguće pročitati o magiji i na internetu i u raznim časopisima o njoj se zapravo malo zna.

Magijom se energija prirode i kosmosa stavlja pod ljudsku kontrolu i u ličnu korist kako bi se došlo do određenog cilja.  Mnogi za nju kažu da ona predstavlja umetnost vladanja sudbinom i kosmosom.

U zavisnosti koji je cilj magije, ona se deli na dve osnovne grupe a to su bela i crna magija.

Crnom magijom se menja čovekova sudbina u negativnom smislu. Magijska snaga može da bude toliko jaka, da vas može dovesti na ivicu propasti a u nekim slučajevima može da izazove totalni kolaps u Vašem životu.

Bela magija pak se koristi, kako bi se unapredio život, kako bi se izlečila bolest i kako bi se otvorili putevi sreće, ljubavi i blagostanja.

Magija je pojam star koliko i samo čovečanstvo. Niz pažljivo odabranih reči i ritualno izvedenih radnji kako bi se neutralisala zlo ili prizvalo dobro. Ali isto tako i niz pažljivo odabranih reči i ritualno izvedenih radnji kako bi se nekome nanelo veliko zlo.

Kosmos je baziran na principu konstantne borbe dobra i zla i ta borba se često odvija i u nama samima. Veliki broj puta ste bili u dilemi kojim putem da krenete da li je pametno biti dobar ili se pak poslužiti magijom kako bi se ostvarila nekakva korist. Svaka magija koja se koristi za prizivanje dobrih okolnosti a nikome ne šteti je dobra magija. Ako upotrebimo magiju da bismo ostvarili neki poslovni interes to nije nikakav problem ali taj interes ne sme da bude nikako na tuđu štetu jer onda prelazimo u sferu crne magije i to predstavlja veliki kosmički problem koji prizivamo.

Danas je veliki problem, što svako putem interneta pokušava sam da se bavi magijom. Bez određene inicijacije i bez duboko stečenog znanja, amatersko bavljenje bilo kojom vrstom magije može izazvati samo probleme. Dovoljno je da se pogreši jedna reč ili da se pogrešno izvede određena radnja da bi sve otišlo u propast.

Ljudi koji magijom nanose zlo drugim ljudima žive paklenim životom, zatvoreni u krugu svoje zlobe i pakosti.

Usmerena magijska energija ulazi u auru i  energetsko polje žrtve a onda se vremenom spušta na fizički plan i počinje telesno da se manifestuje kao i kroz događaje koji slede u narednom periodu.

Bez obzira što je magija umetnost vladanja, ako Vam je potrebno u životu, prepustite je stručnjacima da je urade za Vas. Bilo da je u pitanju velika poslovna priča ili otvaranje ljubavi, novca, sreće, samo nikako nemojte nikome raditi crnu magiju i nanositi zlo jer na taj način preuzimate ogroman teret koji ćete nositi mnogo dugo i koji će biti siguran put do vaše propasti uništenja.